TÄHTSAD TEATED!

Avatud kalasadamate päev 29. aprillil

29.aprillil toimub esimest korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev. 11 sadamat kutsuvad endale külla, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu. Sadamad on avatud kell 8.00 - 14.00.

Esimesel üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab näha sadamaid nii seest- kui ka väljastpoolt. Sadmates on võimalus osta otse kaluritelt värsket kala ja maitsta kohalikke kalatoite. Sadamates on kohal kalateadlased, kalakokad, vabatahtlik merepääste, politsei ja Piirivalveamet. kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad, õngekoolitused ja purjekool. Läänemaal on avatud Virtsu sadam. 

avatud sadamate kodulehekülg avaneb SIIT 

 

Kalateadlased märgistavad ahvenaid Liivi lahel ja Väinamerel 

Tartu Ülikooli Mereinstituudi kalateadlased asuvad Liivi lahel ja Väinamerel ahvenaid märgistama. Projekt kestab tänavu kevadest 2020. aastani, plaanitakse individuaalse märgisega tähistada 6000 ahvenat. Projekti peamine eesmärk on välja selgitada, millal ja, millises ulatuses Lääne Eesti merealadel ahvenad liiguvad. Täpsemalt saab lugeda SIIT

 

Võimalik on toetust küsida rannapüügilaevade mootori asendamiseks

EMKF meede "rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust vahetada välja oma aluste mootoreid. Toetust mootori vahetamiseks on võimalik küsida kuni 30% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus vavaneb SIIT

Meetme 2017 aasta eelarve on 200 000 eurot ning taotlusi PRIAle võib esitada jooksvalt kuni 30.11.17. Taotlemise tingimused leiab SIIT

 

Võimalik on küsida toetust püügivahendite parendamiseks.

EMKF meede "püügivahendi parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust parendada oma püügivahendeid. Toetust antakse rannapüügil kasutatavate hülgekindlate mõrdade ehitamiseks ja hülgepeletite kasutuselevõtmiseks mõrraga ja kastmõrraga püügil. Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus avaneb SIIT   

PRIA avab meetme taotlusvooru tõenäoliselt juunis/juulis 2017