TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjon alustas 2016 aasta taotlusvooru toetustaotluste hindamist.  

Ühtekokku esitati vooru 28 taotlust, mis kõik läbisid tehnilise kontrolli ja saadeti hindamisele. Toetust küsiti ühtekokku 1 324 203 eurot (toetusvahendeid taotlusvoorus oli 676 470 eurot)

Kalasadamate ja lossimiskohtde teljes hinnatakse 4 projekti, millega küsitakse toetust 792 295 eurot (toetusvõimalused voorus on 202 941 eurot)

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes hinnatakse 8 projekti, millega küsitakse toetust 197 815 eurot (toetusvõimalused voorus on 202 941 eurot)

Majandustegevuste mitmekesistamise teljes hinnatakse 16 projekti, millega küsitakse toetust 334 093 eurot (toetusvõimalused voorus on 182 647 eurot). 

Projektide hindamise komisjon koguneb lõppotsust tegema 11. novembril.