TÄHTSAD TEATED!

  

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 31.mail 2016 algusega kell 14.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks.  

 

käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2016 aastaks.

Abikõlblikud taotlejad meetme raames.

Omafinantseeringumäärad.

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud. 

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormisde tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatused toetuse taotlemisel

 

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.

 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024