TÄHTSAD TEATED!

Kalateadlased märgistavad ahvenaid Liivi lahel ja Väinamerel 

Tartu Ülikooli Mereinstituudi kalateadlased asuvad Liivi lahel ja Väinamerel ahvenaid märgistama. Projekt kestab tänavu kevadest 2020. aastani, plaanitakse individuaalse märgisega tähistada 6000 ahvenat. Projekti peamine eesmärk on välja selgitada, millal ja, millises ulatuses Lääne Eesti merealadel ahvenad liiguvad. Täpsemalt saab lugeda SIIT

 

Võimalik on toetust küsida rannapüügilaevade mootori asendamiseks

EMKF meede "rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust vahetada välja oma aluste mootoreid. Toetust mootori vahetamiseks on võimalik küsida kuni 30% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus avaneb SIIT

Meetme 2017 aasta eelarve on 200 000 eurot ning taotlusi PRIAle võib esitada jooksvalt kuni 30.11.17. Taotlemise tingimused leiab SIIT

 

Võimalik on küsida toetust püügivahendite parendamiseks.

EMKF meede "püügivahendi parendamise toetus" pakub rannakaluritele võimalust parendada oma püügivahendeid. Toetust antakse rannapüügil kasutatavate hülgekindlate mõrdade ehitamiseks ja hülgepeletite kasutuselevõtmiseks mõrraga ja kastmõrraga püügil. Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest. Meetme määrus avaneb SIIT Meetme eelarve 2017 aastaks on 780 000 eurot. Taotlusi PRIAle võib esitada jooksvalt 10.07.17 - 31.11.17 kuni vahendite lõppemiseni. Taotlemise tingmused leiab SIIT