TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkogu 2.novembril 2018 algusega kell 12.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3.

Päevakord

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine. Kandidaate juhatuse liikmeks saab esitada kuni 31.oktoobrini e-posti aadressil info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded. 

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Halduskulude rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded. 

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Koostööprojektide rakenduskava eelnõuga saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee alajaotus dokumendid - aruanded. 

5. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024

Ühingu juhatus

 

Üldkoosolek jätkub kell 13.30 kalandusalase infopäevaga, kus teemadeks on:

Hügieeninõuded ja dokumentatsioon värske kala müümisel otse paadist. 

Nõuded kala ladustamisele maismaal enne müüki (jahutamine jms)

Kala käitlemisnõuded eraelamus (näiteks suitsukala vamistamine)

Lektorid: Kersti Ehand VTA kalahügieeni peaspetsialist. Tea Saak VTA Lääne ja Raplamaa keskuse peaspetsialist. 

Oodatud on kõik huvilised.  

 

 

Avalduste esitamine kutselise kalapüügiõiguse saamiseks 2019 aastal 

Avaldusi kutselise kalapüügiõiguse saamiseks 2019 aastal saab esitada kuni 01.12.2018

Avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e.posti aadressile kaie.nuut@vet.agri.ee

Paberkandjal saab avaldusi esitada järmistel kuupäevadel 

27. september 

9. oktoober

25. oktoober

6. november 

22. november

Avaldusi võetakse vastu aadressil Haapsalu Jaani tn 10 kell 10.00 - 15.00

avalduse vorm