Brüsseli kalandusmessi külastus 2019

Koostööprojektid  » Brüsseli kalandusmessi külastus 2019

Koostööprojekti nimetus: Brüsseli kalandusmessi Seafood Expo Global 2019 külastus.

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu

Koostööprojekti sihtrühm: piirkondade kala väiketöötlejad ja kutselised kalurid

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 6 osalejat, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 6 osalejat