Hindamiskomisjoni koosseis

Projektide hindamine » Hindamiskomisjoni koosseis

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme 3.2 "kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektide hindamise komisjon on 9 liikmeline. Komisjoni kooseisus on 4 ühinguvälist eksperti ja 5 hindajat ühingu liikmete hulgast. Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed 

Projektide hindamise komisjon on määratud 2 aastaks. Periood 2017 - 2019

Hindamiskomsijoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogul. 

 

Komisjoni liikmed

Ühinguvälised eksperdid 

Helmuth Kaljo (kalandusettevõtja)

Kersti Palmiste (ettevõtluskonsultant)

Ingrit Kera (koolitusspetsialist)

Helen Rammu (avalik sektor)

Ühinguväliste ekspertide asendusliikmed   

Nele Sõber (Keskkonaamet)

Alar Schönberg (Puulaevaselts "Vikan")

 

Ühingu sisesed komisjoni liikmed

Madis Otsa (kalandusettevõtja)

Kaido Erik (kalandusettevõtja)

Ants Ale (kalandusettevõtja)

Kalev Sootalu (kalandusettevõtja)

Jonne Berggren (kalandusettevõtja) 

ühingu sisesed asendusliikmed

Arno Peksar (avalik sektor)

Tiit Randla (kalandusettevõtja)

Kersti Täht (kaluri abikaasa)

Margus Källe (avalik sektor)