Horvaatia kalanduspiirkonna Lagur Brack külastus 2019

Koostööprojektid  » Horvaatia kalanduspiirkonna Lagur Brack külastus 2019

Koostööprojekti nimetus: Horvaatia kalanduspiirkonna Lagur Brack külastus. 

Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti sihtrühm: Hiiumaa ja Läänemaa kalanduskogukonnad. 

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat. MTÜ Hiiukala 16 osalejat.