Meie juhtorganid

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhib 9 liikmeline juhatus

 

Eraiiskud ja MTÜ esinadajad

Juhatuse liige: Taavi Suitsberg

Juhatuse liige: Aivar Oruste  

Juhatuse liige: Andres Habak

Juhatuse liige: Mart Vahtel 

Kalandussektori FIEd

Juhatuse liige: Meelis Kaustel

Juhatuse liige: Olev Silde

Avalik sektor

Juhatuse liige: Ene Sarapuu 

Sektori Välised

Juhatuse liige: Kaido Erik

Kalanduse äriühing 

Juhatuse liige: Indrek Jõgisoo

 

juhatus valitud üldkogul 02.11.2018

juhatuse volitused kehtivad 02.11.2021

 

juhatuse tegevust kontrollib 3 liikmeline revisjonikomisjon

 

Komisjoni liige: Lauri Lilleoks

Komisjoni liige: Andrus Eltmaa

Komisjoni liige: Eedi Suurküla

 

Seltsi igapäevast tööd juhib

 

Tegevjuht: Margus Medell info(at)lrs.ee telefon 52 86 024 või 53019815