MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 4.aprillil algusega kell 13.00

UUDISED JA TEATED » MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosolek 4.aprillil algusega kell 13.00

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatus kutsub kokku ühingu üldkoosoleku 4.aprilli algusega kell 13.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadressil Posti 3

Päevakord:

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2018.aasta aruande kinnitamine. Ühingu liikmemaksumäärade muutmise arutelu ja kinnitamine. 

2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. 

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019. aasta esimese taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine. 

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja kinnitamine. 

5. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduakava arutelu ja kinnitamine. 

6. Muud küsimused. 

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 5286024

 

Üldkoosolek jätkub kalandusalase infopäevaga kus teemadeks on:

Muudatused kastmõrraga püügil sadamasse tuleku eelteate tegemisel. Erinevad püügikeelud. Andmete lubatavad erinevused kaaspüügil. Kutselise kalanduse kontroll Läänemaal. Muudatused mõrra definitsioonis. Kalapüügialuste, lossimise ja transpordivahendite vastavuse hindamine. Kalapüügiga seonduvate andmete esitamine. 

Lektor: Keskkonnainspektisiooni peainspektor Erik Parts. 

 

Oodatud kõik huvilised.  

Postitatud 05.märts 2019