Pariis SIAL messi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus 2018

Koostööprojektid  » Pariis SIAL messi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus 2018

Koostööprojekti nimetus: Pariis SIAL messi ja Normandia kalanduspiirkonna külastus. 

Koostööpartnerid: MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. 

Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa, Pärnumaa ja Peispsiveere kalanduskogukonnad. 

Osalejad: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 8 osalejat. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 10 osalejat. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 12 osalejat.